Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Infect-ERA - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2016

22-01-2016
Szanowni Państwo,
 
informujemy, że 18 stycznia 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych. 
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Coordination of European funding for human infectious diseases research
 
Temat konkursu:
 
choroby zakaźne
 
Zakres konkursu:
 
Celem konkursu jest uruchomienie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze chorób zakaźnych człowieka. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:
 
 • The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant microbial clones, focused on host susceptibility (e.g., innate immune response, populations at risk, etc.).
 • Development of innovative strategies for the diagnostic and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to allow individual response prediction.
 
Badania związane z HIV/AIDS, malarią i gruźlicą zostały wyłączone z zakresu tematycznego konkursu.
 
W tym konkursie badania podstawowe, realizowane przez polskich Wykonawców nie są objęte dofinansowaniem.
 
Kraje/partnerzy biorący udział  w konkursie:
 
 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS-FWB), Belgia
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Agency for Innovation by Science and Technology (IWT- Flanders), Belgia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) represented by Project Management Jülich (PtJ), Niemcy
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Węgry
 • Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology, Indie
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Italian Ministry of Health (MoH), Włochy
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska
 • Narodowe Centrum Nauki (NCN), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • National Authority for Scientific Research and Innovation (ANCSI), Rumunia
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII),  Hiszpania
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
18 stycznia 2016 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
17 marca 2016 r. (17:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.infect-era.eu/4th-call-2016 )
 
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
 
IV kwartał 2016 r.
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło łącznie 300.000 euro.
 
Kurs euro:
 
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,4606
 
Status prawny konkursu:
 
 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (t.jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1788, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.infect-era.eu/4th-call-2016
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
faks: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy 
 
Kontakt w Infect-ERA:
 
Victoria Sanz
Ministry of Economy and Competitiveness
Subdirección General de Proyectos Internacionales
C/ Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid, Spain
Telephone: +34 603 77 23
Fax: +34 603 70 21
 
Strona internetowa programu:
 
 
Załączniki:
 
 1. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów krajowy
 3. Informacja dla wnioskodawców międzynarodowa (Guidelines for applicants)
 4. Regulamin konkursu (Call text)
 5. Oświadczenie krajowe
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito