Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Martec II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

19-12-2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 19.12.2013 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu
Martec Call 2014

 
Zakres konkursu

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:

 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operation
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry/offshore technology 
 • Offshore structures for renewable energy
 • Polar technology
 • Fishing/aquaculture
 • Safety and security 
 • Environmental impact
 • Human elements

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria
 • Białoruś
 • Dania
 • Niemcy (Koordynator Programu)
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Finlandia
 • Francja
 • Litwa
 • Norwegia
 • Rumunia
 • Turcja
 • Wielka Brytania
 • Polska (NCBR)

 

Data otwarcia naboru wniosków

Styczeń 2014 

Data zamknięcia naboru wniosków

30.04.2014, 17:00 CET

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://www.martec-era.net.


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kw. 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR    
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro

4,1739 zł

Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.martec-era.net/opencall.

UWAGA
Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Imię i nazwisko: Wojciech Piotrowicz
Tel: +48 22 39 07 297
Fax: +48 22 201 34 08
E-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział zarządzania programami badań stosowanych
    
Kontakt w sprawach finansowych:
Imię i nazwisko: Wojciech Gruszczyński
Tel: + 48 22 39 07 215
Fax: +48 22 201 34 08
E-mail: 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w Martec:
Sekretariat konkursu:  Jülich
Imię i nazwisko:  Filiz Aslan
Tel:  +49 30 20 19 95 54
E-mail: 


Link do dokumentów konkursowych

http://www.martec-era.net/opencall

Strona internetowa programu

http://www.martec-era.net

Materiały do pobrania

 1. Informacja o konkursie dla wnioskodawców.
 2. Konkursowa ulotka informacyjna.
 3. Wzór wniosku międzynarodowego.
 4. Instrukcja obsługi wniosku elektronicznego.
 5. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito