Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Martec II Call 2015 - Otwarcie naboru wniosków w konkursie międzynarodowym

06-02-2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 19 grudnia 2014 r. ogłoszono otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Era-Net Martec II – „Martec Call 2015”. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z dziedziny technologii morskich. Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II biorących udział w konkursie.

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:


Martec Call 2015


Temat konkursu:

  

Technologie morskie


Zakres konkursu:

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące obszary badawcze:

 • Shipbuilding
 • Maritime equipment and services
 • Ship and port operation
 • Inland water and intermodal transport
 • Offshore industry/offshore technology
 • Offshore structures for renewable energy
 • Polar technology
 • Fishing/aquaculture
 • Safety and security 
 • Environmental impact
 • Human elements

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

  

 • Białoruś
 • Niemcy (Koordynator Programu)
 • Francja
 • Litwa
 • Norwegia
 • Wielka Brytania
 • Polska (NCBR)

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

Konkurs ogłoszono 19.12.2014 r.

Elektroniczny system naboru wniosków zostanie uruchomiony na początku kwietnia. Informacja o dacie otwarcia naboru zostanie zamieszczona na stronie www.ncbr.gov.pl

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

29.04.2015 r., 17:00 CET

Nabór wniosków:

  

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej http://www.martec-era.net.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:   

IV kw. 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR:

  
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

 

Kurs euro:

  

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj.  4,2738 zł

Status prawny konkursu:

  

 • art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620),
 • art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1788),
 • § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200),
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.martec-era.net/opencall.

UWAGA
Warunkiem formalnym udziału polskiej jednostki naukowej w projekcie jest udział w nim polskiego przedsiębiorstwa.


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Wojciech Piotrowicz
tel: +48 22 39 07 297
faks: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja zarządzania programami badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: + 48 22 39 07 215
faks: +48 22 201 34 08
e-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowy

Kontakt w Martec:


Sekretariat konkursu: Jülich
Filiz Aslan
Tel:  +49 30 20 19 95 54
E-mail:

 

Link do dokumentów konkursowych:

 

http://www.martec-era.net/opencall

Strona internetowa programu:

 

http://www.martec-era.net


Materiały do pobrania:


1. Konkursowa ulotka informacyjna
2. Wzór wniosku międzynarodowego
3. Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
4. Klasyfikacja KIS
5. Klasyfikacja MAE
6. Klasyfikacja NABS
7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito