Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

NEURON II

drukuj
A A A

ERA-NET NEURON II

 

 

 

 

ERA-NET NEURON II (Network of European funding for Neuroscience research) opiera się na osiągnięciach i doświadczeniu zdobytym dzięki ERA-NET NEURON I w latach 2007-2011 (program finansowany w ramach 6. PR). W programie bierze udział 21 agencji z 17 krajów. NEURON II koncentruje się na organizacji konkursów na projekty naukowe; promuje działania w celu monitorowania i zrównoważonego rozwoju międzynarodowej, neurobiologicznej sieci naukowo-badawczej, zwłaszcza wśród nowych członków programu.


Termin rozpoczęcia programu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach

01 Stycznia 2012 – 31 Grudnia 2015 (48 miesięcy)


Cele programu

Choroby układu nerwowego i mózgu są obecnie jedną z głównych przyczyn śmiertelności i pogorszenia jakości życia. Według szacunków, ponad miliard ludzi cierpi z powodu zaburzeń związanych z ośrodkowym układem nerwowym. W Europie, choroby mózgu stanowią prawie jedną trzecią wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Tak więc badania z dziedziny neurologii i możliwość przełożenia otrzymanych wyników na nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne stanowią priorytet.
Celem ERA-NET NEURON II jest koordynacja badań naukowych i programów finansowania nauki w krajach europejskich w dziedzinie neurologii.
W latach 2008 – 2011, w ramach programu NEURON zostały uruchomione cztery międzynarodowe konkursy na projekty badawcze o zróżnicowanej tematyce. Piąty konkurs (start w styczniu 2012 r.) skupia się na opracowaniu innowacyjnych metod prowadzących do lepszego zrozumienia chorób układu nerwowego i mózgu.


Działania

(WP1) Koordynacja sieci naukowej, zarządzanie komunikacją, kwestie  administracyjne i finansowe. Koordynacja pracy w ramach pakietów zadań WP2 - WP7.

(WP2) Pozyskanie informacji dotyczących potrzeb i oczekiwań środowiska naukowego i organizacji zrzeszających pacjentów w celu synchronizacji decyzji podejmowanych w NEURON II ze stanem wiedzy i wynikami najnowszych badań. Wsparcie zrównoważonego rozwoju sieci naukowej.

(WP3) Synchronizacja finansowania poprzez opracowanie i wdrożenie czterech międzynarodowych konkursów na projekty naukowe.

(WP4) Wsparcie młodych naukowców w rozwoju kariery.

(WP5) Rozpowszechnienie wiedzy i osiągnięć uzyskanych w programie wśród zainteresowanych (naukowcy, organizacje zrzeszające pacjentów, placówki ochrony zdrowia itp.) poprzez organizację warsztatów, publikację biuletynów, klipów wideo, artykułów prasowych i informacji w internecie.

(WP6) Ocena i monitorowanie poszczególnych działań w programie NEURON II w celu zwiększenia wydajności i zapewnienia stałej poprawy funkcjonowania sieci naukowej.

 

(WP7) Stworzenie ram współpracy pomiędzy uczestnikami programu, jak również z innymi partnerami. Opracowanie planu funkcjonowania sieci naukowo-badawczej po zakończeniu finansowania przez Komisję Europejską.


Partnerzy

1. FONDS ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG (FWF), Austria
2. Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Belgia
3. SUOMEN AKATEMIA (AKA), Finlandia
4. AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR), Francja
5. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Francja
6. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM), Francja
7. INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII), Hiszpania
8. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION (MICINN), Hiszpania
9. THE ICELANDIC CENTRE FOR RESEARCH (RANNIS), Islandia
10. MINISTRY OF HEALTH (CSO-MOH), Izrael
11. CANADIAN INSTITUTES OF HEALTH RESEARCH (CIHR), Kanada
12. FONDS DE RECHERCHE DU QUEBEC - SANTE ASSOCIATION (FRSQ), Kanada
13. FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE (FNR), Luksemburg
14. DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV (PT-DLR), Niemcy
15. NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU (NCBiR), Polska
16. FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA (FCT), Portugalia
17. AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CERCETARE STIINTIFICA (ANCS), Rumunia
18. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Rumunia
19. VETENSKAPSRADET - SWEDISH RESEARCH COUNCIL (SRC), Szwecja
20. MEDICAL RESEARCH COUNCIL (MRC), Wielka Brytania
21. MINISTERO DELLA SALUTE (MOH), Włochy


Kontakt ERA-NET NEURON II

PD Dr. Marlies Dorlöchter
Programme Management Agency
in the German Aerospace Center, PT-DLR,
on behalf of the Federal Ministry of Education
and Research, BMBF (Niemcy)
www.gesundheitsforschung-bmbf.de

Strona internetowa ERA-NET NEURON II: http://www.neuron-eranet.eu/Kontakt w NCBiR

Marcin Chmielewski
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
e-mail: ,
tel. +48 22 244 28 58 w.109

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito