Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERA-NET NEURON II - otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2014

13-01-2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 10.01.2014 otwarto nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu

 

JTC 2014 Neuroinflammation


Temat konkursu

 

European Research Projects on Neuroinflammation


Zakres konkursu

 

Celem najnowszego konkursu w ramach programu ERA-NET Neuron jest wsparcie międzynarodowej współpracy badawczej w zakresie tematyki, związanej z procesami zapalnymi tkanki nerwowej. Szczególnie pożądane są projekty interdyscyplinarne i translacyjne. Zakres tematyczny zgłaszanych projektów powinien obejmować:

 

 • badania roli procesów zapalnych w patogenezie i/lub etiologii chorób nerwowych.
 • badania w celu opracowania nowatorskiej strategii diagnostyki, terapii i procedur rehabilitacyjnych chorób, dla których procesy zapalne tkanki nerwowej stanowią istotną część patologii.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Research Foundation – Flanders (FWO), Belgia
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgia
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Icelandic Centre for Research (RANNIS), Islandia
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Research Fund (FNR), Luksemburg
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja
 • Medical Research Council (MRC), Wielka Brytania

 

Data otwarcia naboru wniosków


10.01.2014

Data zamknięcia naboru wniosków

 

10.03.2014 (14:00 CET)

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/NEURON7


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Od grudnia 2014

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 0,5 mln euro.


Kurs euro

 

4,1749


Status prawny konkursu

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/520.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Marcin Chmielewski
Tel: +48 0 22 39 07 109
Fax:  +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami


Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
Tel: +48 0 22 39 07 215
Fax: +48 22 20 13 408
E-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Neuron II:
Dr. Julio Barbas
NEURON Joint Call Secretariat
Ministry of Economy and Competitiveness
Albacete 5
28027 Madrid
Spain
Phone: +34-9160-38398
E-mail:

 

Link do dokumentów konkursowych:

 

http://www.neuron-eranet.eu/en/503.php

Strona internetowa programu

 

http://www.neuron-eranet.eu/index.php/

Materiały do pobrania:

 


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito