Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

ERA-NET Neuron II - Otwarcie naboru wniosków w konkursie JTC 2015

29-01-2015

Szanowni Państwo,

informujemy, że 9 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Neuron II. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:


European Research Projects on Neurodevelopmental Disorders


Temat konkursu:

 

neurologia


Zakres konkursu:


Celem konkursu jest wsparcie realizacji międzynarodowych projektów badawczych w obszarze neurologii. Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego zakresu tematycznego:

 

 • badania patogenezy i etiologii chorób neurologicznych,
 • badania kliniczne, uwzględniające nowe metody diagnostyki, strategie leczenia i procedury rehabilitacyjne chorób neurologicznych.

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Belgia
 • Research Foundation Flanders (FWO), Belgia
 • Canadian Institutes of Health Research – Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (CIHR-INMHA), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • Academy of Finland (AKA), Finlandia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Niemcy
 • The Icelandic Centre for Research (RANNIS), Islandia
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Ministry of Health (MOH), Włochy
 • Latvian Academy of Sciences (LAS), Łotwa
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Foundation for Science and Technology (FCT), Portugalia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Slovak Academy of Sciences (SAS), Słowacja
 • Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO), Hiszpania

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

9 stycznia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

 

9 marca 2015 r.

Nabór wniosków:


Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie programu (http://www.neuron-eranet.eu/en/581.php).

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 
IV kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500.000 euro.


Kurs euro:

 

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 4,2699 PLN


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.neuron-eranet.eu/en/553.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Marcin Chmielewski
tel.: +48 0 22 39 07 109
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 0  22 39 07 215
faks: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział Finansowy


Kontakt w ERA-NET Neuron II:

 

dr Alexander Klein
NEURON Joint Call Secretariat
Project Management Agency
Part of the German Aerospace Center (PT-DLR)
- Health Research -
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn, Germany
tel.: +49-228-3821-1877
e-mail:


Strona internetowa programu:

 

http://www.neuron-eranet.eu

Załączniki:

 

 

 1. Wniosek o dofinansowanie (polski)
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów krajowy
 3. Wniosek wstępny międzynarodowy (Pre-proposal form)
 4. Informacja dla wnioskodawców międzynarodowa (Guidelines for applicants)
 5. Regulamin konkursu (Call text)
 6. Oświadczenie krajowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito