Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

EUREKA

drukuj
A A A
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 41 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. 
 
Polska jest członkiem Inicjatywy EUREKA od czerwca 1995 r. W dniu 31 października 2007 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zlecił Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju prowadzenie całości działań związanych z udziałem polskich jednostek w Inicjatywie EUREKA.
 
POLSKIE BIURO EUREKI funkcjonuje w Dziale Zarządzania Programami  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
NCBR zachęca polskich przedsiębiorców i organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę do współpracy z zagranicznymi partnerami oraz do uczestnictwa w projektach EUREKI. 
 
Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu.
 
Projekty EUREKI powinny spełniać następujące kryteria podstawowe: 
  • realizacja we współpracy międzynarodowej, tzn. muszą w nich uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich EUREKI;
  • ukierunkowanie rynkowe;
  • cywilny cel projektu;
  • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
 
Konsorcja projektowe tworzone są oddolnie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito