Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Nowe zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars

28-09-2012
Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z nowymi „Zasadami dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Programu Eurostars”.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie zasady, iż polscy uczestnicy konsorcjum międzynarodowego mogą ubiegać się o dofinansowanie NCBR tylko wtedy, gdy w skład konsorcjum wchodzi małe lub średnie przedsiębiorstwo z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Ponadto, mając na uwadze potrzebę przyspieszenia procedur, wprowadzony zostaje 12-tygodniowy termin od momentu otrzymania informacji o akceptacji projektu do dofinansowania, na dostarczenie wniosku krajowego do NCBR.

Wprowadzony zostaje również nowy, uproszczony formularz wniosków oraz ujednolicony wzór umowy.

Najbliższy termin składania wniosków do Programu Eurostars mija w dniu 4 kwietnia 2013 r. o godz. 20.00 czasu środkowoeuropejskiego.
 
Ponieważ będzie to ostatni konkurs Eurostars w perspektywie finansowej 2007-13, NCBR deklaruje na dofinansowanie polskich uczestników całoroczną pulę dofinansowania w Programie, tj. równowartość 1 mln Euro.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami opisującymi procedurę ubiegania się o dofinansowanie wniosku EUREKI.
 
Więcej informacji również na stronie: www.eurostars-eureka.eu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito