Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Umowy zawarte przez NCBR na realizację projektów wyłonionych w naborach w ramach programu Eurostars i Eurostars 2 w latach 2009-16

12-02-2016
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zawarło  następujące umowy na realizację projektów wyłonionych w naborach w ramach programu Eurostars i Eurostars 2 w latach 2009-16:
 
Lp. Konkurs Tytuł projektu Wykonawca Finansowanie NCBR (PLN)
1.

Eurostars

1 konkurs
Opracowanie innowacyjnej technologii nakładania warstw wierzchnich z nanofazowych materiałów proszkowych dla narzędzi do kucia na zimno Instytut Obróbki Plastycznej 869 085
2.

Eurostars

1 konkurs
Nowe metody obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi i części maszyn Instytut Mechaniki Precyzyjnej 1 197 100
3.

Eurostars

1 konkurs
Test genetyczny dla raka jelita grubego z wykorzystaniem różnych platform analitycznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 306 000
4.

Eurostars

1 konkurs
Układ pomiarowo - nadawczy do systemu SESS EC Electronics Sp. z o.o. 483 136
5.

Eurostars

1 konkurs
Układ pomiarowo - nadawczy do systemu SESS Innowacja Sp. z o.o. 460 837
6.

Eurostars

2 konkurs
Nowa rodzina wag elektronicznych II klasy oparta na indukcynościowej metodzie pomiaru masy Zakład Mechaniki Precyzyjnej MENSOR 386 220
7.

Eurostars

2 konkurs
Technologia dla powierzchniowego montażu zminiaturyzowanych układów elektronicznych Abis Sp. z o.o. sp.k. 676 800  
8.

Eurostars

3 konkurs
Komputerowa optymalizacja powinowactwa przeciwciała anty- FCGR2B do epitopów Selvita S.A. 1 661 712
9.

Eurostars

4 konkurs
Universal Management System for Telecom, Infrastructure, Industrial, Commercial and Residential Equipments AVSystem Sp. j. 1 539 342.41
10.

Eurostars

5 konkurs
Betonowe podkładki dystansowe wysokiej jakości i konkurencyjne dla dużych budów inżynierii lądowej - ConSPACERS P.P.U.H. Betonex Eksport Import Krzysztof Krawczyk 268 095.45
11.

Eurostars

5 konkurs
ACTIVEYES - Badania i rozwój ciekłokrystalicznych materiałów i nowych ciekłokrystalicznych displejowych komórek dla aktywnych 3D okularów Wojskowa Akademia Techniczna 566 852
12.

Eurostars

5 konkurs
Production effectiveness navigator - PEN IT Vision Sp. z o.o. 687 711
13.

Eurostars

6 konkurs
Ultrafioletowe diody laserowe i ich matryce oparte na AIGaInN - uvLASE TOP-GAN Sp. z o.o. 1 246 372
14.

Eurostars

8 konkurs
Moduł laserowy do paneli barwnych - MILLE TOP-GAN Sp. z o.o. 1 390 000
15.

Eurostars

8 konkurs
Opracowanie strategii terapeutycznej opartej na biernej immunizacji przeciwciałami monoklonalnymi oraz strategii diagnostycznej skierowanej przeciwko ostrym infekcjom wywyoływanym przez Klebsiella - KLEBSICURE Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN 1 069 399
16.

Eurostars

9 konkurs
Regulowana ekspresja genów w terapii genowej choroby Huntingtona Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 997 273.93
17.

Eurostars

9 konkurs
Analiza aeroelastyczna modeli mostów o dużej rozpiętości w środowiskach chmurowych oraz HPC Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 1 152 921
18.

Eurostars

9 konkurs
Opracowanie multitestu do szybkiej diagnozy infekcji wirusowych pszczoły miodnej odpowiadających za masowe ginięcie pszczół Pure Biologics Sp. z o.o. 371 273.28
19.

Eurostars

9 konkurs
Opracowanie multitestu do szybkiej diagnozy infekcji wirusowych pszczoły miodnej odpowiadających za masowe ginięcie pszczół BioScientia s.c. 827 973.86
20.

Eurostars

10 konkurs
Opracowanie innowacyjnego systemu dostarczania użytkownikom wysokiej jakości usług medialnych (Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events) - DELTA Instytut Łączności 638 561
21.

Eurostars

10 konkurs
Opracowanie innowacyjnego systemu dostarczania użytkownikom wysokiej jakości usług medialnych (Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events) - DELTA Mint Media Sp. z o.o. 381 231
22.

Eurostars2

2 konkurs
Rozwój nowych technologii i narzędzi pomiarowych dla ekspresowych pomiarów i kontroli jakości gazów naturalnych Przedsiębiorstwo Badawczo Produkcyjne OPTEL Sp. z o.o. 324 579.90
23.

Eurostars2

2 konkurs
Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych BIOSCIENTIA S.C. M. SKUPIŃSKA, A. BELTER 1 041 016.78
24.

Eurostars2

3 konkurs
Analizator petrochemiczny VIGO S.A. 853 813.12
25.

Eurostars2

3 konkurs
Monolityczne zintegrowane matryce laserowe na bazie GaN do zastosowań przemysłowych TOP-GAN Sp. z o.o. 1 489 671
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito