Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

JPI

drukuj
A A A

Inicjatywy Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiatives – JPI)

Celem Inicjatyw Wspólnego Programowania (JPI) jest współpraca państw członkowskich w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań, w tym badań naukowych w obszarach kluczowych dla Europy. Tematykę i zakres danej inicjatywy określa dokument zwany Strategicznym Programem Badawczym (Strategic Research Agenda-SRA).

 

Proces Wspólnego Programowania został ogłoszony w komunikacie Komisji Europejskiej w lipcu 2008 roku.

 

Do JPI należą następujące inicjatywy:

 

The EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND);

 

Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE-JPI);

 

A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL);

 

Cultural Heritage and Global Change: A New Challenge for Europe;

 

Urban Europe – Global Urban Challenges, Joint European Solutions;

 

Connecting Climate Knowledge for Europe;

 

More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change;

 

Antimicrobial Resistance – the Microbial Challenge – An Emerging Threat to Human Health;

 

Water Challenges for a Changing World;

 

Healthy and Productive Seas and Oceans.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito