Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków w konkursie JPI HDHL Joint Action: Food Processing for Health

01-04-2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 kwietnia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu przetwórstwa żywności.


Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu:


JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health


Temat konkursu:

 

Food Processing for Health


Zakres konkursu:

 

Celem konkursu jest wsparcie interdyscyplinarnych,  międzynarodowych konsorcjów badawczych wykazujących innowacyjne i naukowe podejście w odniesieniu do nastepującego zakresu tematycznego:


Mechanistic research on the preservation and/or the enhancement of health promoting properties of food as a result of food processing

 

 • Food processing for matrix stability and controlled digestibility, bioavailability, bio-accessibility and bioactivity of food compounds
 • Food structures for appropriate bioavailability of nutrients and bioactives
 • Optimize food processing for quality and safety

 

This can relate to products aimed at particular life stages or consumer groups, and may include investigation of fate in the human body and employ model foods.


Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania”.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Belgium (Flanders)

Research Foundation  - Flanders (FWO)
Agency for Innovation by Science and Technology (IWT)

 • Germany    

Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL) represented by Federal Office for Agriculture and Food (BLE)

 • Ireland    

Department of Agriculture Food and the Marine (DAFM)

 • Italy

Ministry of Education, University and Research (MIUR)
Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies (MiPAAF)

 • The Netherlands

ZonMw

 • Norway

The Research Council of Norway

 • Poland    

The National Centre for Research and Development (NCBR)

 • Romania

National Agency for Scientific Research and Innovation

 

Data otwarcia naboru wniosków:
1 kwietnia 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

15 lipca 2015 r. godz. 16:00 CET

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępnym na stronie JPI HDHL  http://www.healthydietforhealthylife.eu

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Czwarty kwartał 2015 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.


Kurs euro:

Kurs wg ECB z dnia otwarcia konkursu; 1 euro = 4,0608 PLN


Status prawny konkursu:

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1620);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ( Dz. U. z 2014 r. poz.1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200).

 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.healthydietforhealthylife.eu/  

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Katarzyna Moczulska
tel.: +48 515 061 519
faks:  +48 22 20 13 408
e-mail:    
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:

Beata Kwiatkowska
tel.: 22 39 07 206
faks: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja Finansowania Projektów B+R
Dział finansowy

Kontakt w JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health:

Sekretariat konkursu:

James Conway
Department of Agriculture, Food and the Marine
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland        
Telephone:+353 (0) 1 6072710
Mobile: +353 (0) 86 8307672
e-mail:  

Link do dokumentów konkursowych dostępny:

http://www.healthydietforhealthylife.eu/

Strona internetowa programu:

http://www.healthydietforhealthylife.eu/

Materiały do pobrania:


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito