Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

JPI HDHL DEDIPAC KH

drukuj
A A A

The JPI HDHL Knowledge Hub

on DEterminants of DIet and Physical Activity Choice(DEDIPAC KH)

 

 

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia

 

2012-2014

 

Zakres przedmiotowy

 

Niewłaściwie zbilansowana dieta, styl życia oraz otyłość są głównymi przyczynkami do powstawania dietozależnych chorób przewlekłych, które w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się są główną przyczyną powstawania problemów zdrowotnych.

 

W celu promocji zdrowego stylu życia, w ramach Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) została zainicjowana pilotażowa inicjatywa (joint action) pod nazwą “DEDIPAC Centrum Wiedzy” (DEDIPAC - the Knowledge Hub on the DEterminants of DIet and Physical Activity Choice).

 

„DEDIPAC Centrum Wiedzy” będzie naukową siecią zespołów badawczych oraz poszczególnych naukowców pochodzących z krajów będących członkami JPI HDHL w obszarze ”determinanty diety i aktywność fizyczna”.

 

Celem „DEDIPAC Centrum Wiedzy”jest wzmocnienie i ułatwienie międzynarodowej współpracy i komunikacji pomiędzy istniejącymi społecznościami naukowymi, polegającej na wymianie informacji w określonym obszarze tematycznym.

 

„DEDIPAC Centrum Wiedzy” obejmuje i integruje trzy obszary badawcze:

 

  • spożycie:wszystkie aspekty diety i żywienia, w tym m.in.: decyzja konsumenta powodująca zakup określonego produktu, a także wpływ żywienia we wczesnym okresie życia konsumenta na jego zdrowie w przyszłości;
  • aktywność fizyczna podczas całego okresu życia:wszystkie aspekty aktywności fizycznej (sport, ćwiczenia fizyczne, aktywność fizyczna związana z wykonywaną pracą, spontaniczna aktywność fizyczna) od ujęcia ilościowego i charakterystyki po ocenę efektywności;
  • środowisko:status społeczny i ekonomiczny (edukacja, dochody, mniejszości itp.) oraz środowisko geograficzne ludzi w ujęciu indywidualnym i grupowym.

 

Do inicjatywy „DEDIPAC Centrum Wiedzy” przystąpiło 13 agencji finansujących z 12 krajów europejskich, w tym Polski. Wśród nich znalazły się:

 

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBiR), Polska

 

Research Foundation – Flanders, Belgia

 

Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES), Finlandia

 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Francja

 

Project Management Agency in the German Aerospace Centre (PT‐DLR), Niemcy

 

Ministry of Education, University and Research, Włochy

 

Ministry of Agriculture Food and Forestry Policies, Włochy

 

The Health Research Board – HRB, Irlandia

 

The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw), Holandia

 

The Research Council of Norway, Division for Society and Health, Norwegia

 

Carlos III Institute of Health (ISCIII), Hiszpania

 

The Swiss National Science Foundation (SNSF),Szwajcaria

 

The Medical Research Council (MRC),WielkaBrytania

 

Strona internetowa:

 

http://www.jpihdhl.eu/

 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/

 

Kontakt:

 

Katarzyna Moczulska

 

e-mail:

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito