Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie naboru wniosków wstępnych (pre-proposal) w III konkursie JPND

02-12-2013

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż 2 grudnia 2013 r. otwarto nabór wniosków wstępnych (pre-proposal) w ramach trzeciego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 

JPND


Temat konkursu:

 

"European research projects for Pilot Studies on Preventive Strategies related to Neurodegenerative Diseases"


Zakres konkursu:

 

The aim of the call is to establish pilot initiatives to develop preventive strategies. Proposals should entail multidisciplinary studies which may focus on new paradigms for multimodal preventive interventions including culture specific aspects, on harmonisation initiatives, or on proof-of-concept, and feasibility studies. Proposals may include research-based evaluation of interventions and validation of outcome measures.

The following neurodegenerative diseases are included in the call:

 

 • Alzheimer’s disease and other dementias
 • Parkinson’s disease and PD‐related disorders
 • Prion disease
 • Motor neuron diseases
 • Huntington’s disease
 • Spinocerebellar ataxia (SCA)
 • Spinal muscular atrophy (SMA).

 

Studies primarily relevant to other diseases with a neurodegenerative component (e.g. multiple sclerosis) and large prospective clinical randomised controlled trials are not included in the call.


Pełen zakres konkursu opisany jest w dokumencie “Call text”, znajdującym się w sekcji “materiały do pobrania”.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

Austria, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Turcja.

 

Data otwarcia naboru wniosków:

 

2 grudnia 2013 r.


Data zamknięcia naboru wniosków:

 

20 luty 2014 r.


Nabór wniosków:

 

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępnym na stronie JPND pod następującym linkiem:
https://www.pt-it.de/ptoutline/application/JPND_PS


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

 

Czwarty kwartał 2014 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.


Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.


Kurs euro

 

wg European Central Bank z dnia 2 grudnia 2013 r.


Status prawny konkursu:

 

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/preventive-strategies-2013/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Katarzyna Moczulska
Tel: 515 061 519
Fax:  48 22 201 34 08
E-mail:
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział zarządzania programami

 

Kontakt w sprawach finansowych:


Anna Grabczak
Tel: 22 39 07 213
Fax: 48 22 201 34 08
E-mail:
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział finansowy


Kontakt w JPND:


Sekretariat konkursu:
Project Management Agency
Member of the German Aerospace Center
Health Research Unit

Constanze Hahn
Tel: +49-228-3821-1865
E-mail:

Link do dokumentów konkursowych:

 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/preventive-strategies-2013/


Strona internetowa programu:

 

http://www.neurodegenerationresearch.eu

Materiały do pobrania:

 


 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito