Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2016

21-03-2016
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, że 15 marca ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems.
 
Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
ECSEL 2016-1 i ECSEL 2016-2 
 
Temat konkursu:
 
H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)
H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)
 
Zakres konkursu:
 
(Multi-BI-)ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2016
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
15 marca 2016
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
24 maja 2016 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)
20 września 2016 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)
 
Nabór wniosków: 
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal:
 
Budżet NCBR:
 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.
 
Status prawny konkursu:
 
  • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 poz. 249);
  • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).
 
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na stronie konkursu pod adresem: http://www.ecsel-ju.eu/web/calls/CALLS_2016.php
 
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Michał Chomczyk
Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH
Dział Zarządzania Programami
tel.: +48 22 39 07 459
e-mail: 
 
Kontakt w ECSEL JU:
 
 
Link do dokumentów konkursowych:
 
 
Strona internetowa programu:
 
 
Materiały do pobrania:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito