Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility

09-07-2015

Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca 2015 r. otwarty został I konkurs w ramach programu Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility (SEA-EU-NET Pilot Joint Call).  Konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). W dłuższej perspektywie ma służyć wypracowaniu mechanizmu finansowania dla przyszłych wspólnych projektów B+R.

Szczegółowe informacje o konkursie

Nazwa konkursu


SEA-EU-NET Pilot Joint Call


Obszary tematyczne

 

 • Environmental (climate change, water resource management, smarter cities, biodiversity & energy)
 • Health ((neglected) infectious diseases, antimicrobial drug resistance)
 • Food (agricultural productivity, sustainability and standards, value chain)


Przedmiot finansowania

 

 • Mobility
 • Workshops


Wnioskodawcy

 

 • Jednostki naukowe

 

Konsorcjum powinno być złożone z min. 4 podmiotów: 2 z różnych krajów SEA oraz 2 z różnych krajów UE. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria – Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMWFW)
 • Belgium (Wallonia Brussels Federation) – Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS)
 • Cambodia – Ministry of Education, Youth and Sport (MoEYS)
 • France – National Centre for Scientific Research (CNRS)
 • Germany - Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
 • Myanmar – Ministry of Science and Technology (MoST)
 • The Netherlands – Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW)
 • The Philippines – Department of Science and Technology (DoST)
 • Poland – National Centre for Research and Development (NCBR)
 • Thailand – National Science & Technology Development Agency (NSTDA) & National Science Technology and Innovation Policy Office (STI)


Data otwarcia naboru wniosków


08.07.2015 r.


Data zamknięcia naboru wniosków

21.09.2015 r., godz. 23:59 CET

Nabór wniosków


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: https://www.pt-it.de/ptoutline/application/SEAEUPJC

Uwaga!

 

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 50 000 EUR.

 

Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 10 000 EUR na projekt.

 

Okres realizacji projektów: do 12 miesięcy.

Kurs euro


Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 8 lipca 2015 r.: 1 EUR = 4,2237 PLN

 

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:


Krystyna Maciejko
tel.: +48 22 39 07 489
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:

Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami


Strona internetowa programu:


http://www.sea-eu.net/object/document/202


Dokumenty do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito