Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków 2018

06-07-2018
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2018 r. otwarty został kolejny konkurs w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (2nd Call of the SEA-EU-JFS 2018). Celem tej inicjatywy jest realizacja wspólnych innowacyjnych projektów badawczych przez naukowców z Azji Południowo-Wschodniej i Europy, wspieranie istniejących partnerstw i inicjowanie nowych oraz wymiana wiedzy.
 
Szczegółowe informacje o konkursie
 
Nazwa konkursu
 
2nd Call of the SEA-EU-JFS 2018
 
Obszary tematyczne
 • Bioeconomy
 • Infectious Diseases
 
Przedmiot finansowania
 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe
 
Wnioskodawcy
 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)
 
Konsorcjum powinno być złożone z min. 3 podmiotów: 2 partnerów z Azji Południowo-Wschodniej i 1 europejskiego partnera lub 2 różnych europejskich partnerów i 1 partnera z Azji Południowo-Wschodniej. Finansowane będą tylko podmioty z krajów biorących udział w konkursie. Wnioskodawca podlega krajowym regulacjom w odniesieniu do trybu i sposobu finansowania.
 
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie
Brunei Darussalam – University of Brunei Darussalam
Bulgaria - Bulgarian National Science Fund (BNSF)
Cambodia - Ministry of Education and Youth (MOEY)
France - French National Research Agency (ANR)
Germany – Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
Indonesia – Ministry of Research, Technology and Higher Education (RISTEKDIKTI)
Lao PDR - Ministry of Science and Technology (MoST)
Myanmar – Ministry of Education (MoE)
The Philippines - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Industry, Energy & Emerging Technology(PCIEERD)
The Philippines - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Health Research & Development (PCHRD)
Poland - National Centre for Research and Development (NCBR)
Spain - Centre for the Development of Industrial Technology (CDTI)
Sweden - Swedish Research Council for sustainable development (FORMAS)
Switzerland - Swiss National Science Foundation (SNSF)
Thailand - National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
Thailand - Thailand Center for Excellence for Life Science (TCELS)
Turkey - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 
Uwaga!
 
Lista krajów/partnerów biorących udział w konkursie nie jest jeszcze kompletna. Aktualizacja wkrótce!
 
Uwaga!
 
Niektóre z krajów/partnerów uczestniczą tylko w jednym z obszarów tematycznych. Aktualna informacja dostępna na https://www.sea-eu-jfs.eu/ i w Call Text. 
 
Data otwarcia naboru wniosków
18.06.2018 r. 
 
Data zamknięcia naboru wniosków 
18.09.2018 r., godz. 12:00 CET/ 17:00 Jakarta time
 
Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny PT-Outline dostępny pod linkiem: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/seaeuropejfs2018 
 
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Budżet NCBR
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 100 000 EUR na projekt. 
Okres realizacji projektów: do 36 miesięcy.
 
Kurs euro
Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 18.06.2018 r.: 1 EUR = 4,2876 PLN
 
Status prawny konkursu
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U.2017.1447 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299)
 
Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:
 
Krystyna Maciejko 
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail:
Sekcja programów międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami
 
Strona internetowa programu:
 
Dokumenty do pobrania:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito