Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Współpraca dwustronna

drukuj
A A A

Współpraca dwustronna

Głównym zadaniem NCBR jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBR należy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616), udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w ramach realizacji zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, Centrum może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie i, za zgodą Ministra, wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz w spółkach mających siedzibę na terytorium RP lub za granicą (art. 30 ust. 3 ww. ustawy).

Współpraca dwustronna służy realizacji misji Centrum polegającej na wsparciu polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. Przyczynia się ona także do wzmacniania pozycji polskich jednostek badawczych w obszarze światowej i europejskiej przestrzeni badawczej, oraz w realizowanych wspólnie z badaczami z zagranicy przedsięwzięciach międzynarodowych.

Inicjując i zawierając formalne porozumienia dwustronne o współpracy z partnerami zagranicznymi NCBR bierze pod uwagę następujące czynniki:
priorytetowe obszary tematyczne,
korzyści gospodarcze,
bliskość geograficzną,
najlepsze doświadczenia ze współpracy międzynarodowej polskich naukowców,
relacje kulturowe a także związki historyczne na poziomie państw i jednostek badawczych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito