Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

III konkurs

drukuj
A A A

Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

16-02-2017
Uprzejmie informujemy, że 16 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina  (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze
 
Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis.
 
NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.
 
Termin składania wniosków upływa 24 maja 2017 r.

 

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu:

 
1 EUR =  4,3176 PLN
 

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 
  1. Announcement - Call for proposals “Optical Metrology for Production Processes, Environmental Monitoring and Bioanalysis”
  2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w trzecim konkursie w obszarze fotoniki
  3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
  4. Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie
  5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
  6. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
  7. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej
 
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 

Osoby kontaktowe w NCBR:

 
Opiekun merytoryczny konkursu
 
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail:
 
Opiekun finansowy konkursu
 
Natalia Dębecka
tel.: +48 22 39 07 145
e-mail:
 

Osoby kontaktowe w Berlinie/Brandenburgii: 

 
Kwestie dofinansowania:
 
Investitionsbank Berlin
Konstantin Hanssen
Key Account Manager Energietechnik/Optik
tel.: +49 (0) 30 2125   4625
e-mail:
 
ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg
Nabegh El Shorafa
tel.: +49 (0)331 660 - 1634
e-mail:
 
Dirk Staake
tel.: +49 (0)331 660 – 1290
e-mail:
 
 
Kwestie dotyczące klastra fotonicznego:
 
Gerrit Rössler 
Clustermanager Optik
tel.: +49 (0) 30 46302 - 456 
e-mail:
 
 
Kwestie dotyczące technicznej oceny wniosków w Brandenburgii:
 
ZAB ZukunftsAgentur Brandenburg GmbH
Dr. Jens Unruh
tel.: +49 (0)331 20029 - 200
e-mail:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito