Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkurs

drukuj
A A A

Preselekcja polskich wniosków do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego

02-02-2018
Informujemy, że w związku ze zmianą procedury wyboru wniosków po stronie chińskiej, NCBR podjęło decyzję o wprowadzeniu preselekcji do I polsko-chińskiego konkursu bilateralnego. Wyłącznie Ci wnioskodawcy, którzy pozytywnie przejdą preselekcję w obu krajach będą dopuszczeni do złożenia wniosku we właściwym konkursie. 
 
Preselekcja zakłada przygotowanie skróconego opisu wniosku i złożenia go drogą elektroniczną na adres w terminie do 5 marca 2018 r. do godz. 16.00. Termin drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszony po zakończeniu naboru 5 marca. Jednocześnie informujemy, że do drugiego etapu, niezbędne będzie przygotowanie wszystkich załączników wymienionych w pierwotnym ogłoszeniu o konkursie.
 
Wnioskodawcami w preselekcji mogą być jednostki naukowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz składające się z nich konsorcja. Wymogiem niezbędnym do złożenia wniosku będzie udział w projekcie przynajmniej jednego partnera z Chińskiej Republiki Ludowej.
 
Uzyskanie pozytywnej decyzji w preselekcji nie wiąże się z przekazaniem dofinansowania. Pozytywna decyzja zezwoli wnioskodawcy na złożenie wniosku we właściwym I polsko-chińskim konkursie bilateralnym.
 
Składane projekty powinny swoją tematyką obejmować jeden z poniższych obszarów:
 1. Engineering and technical fields, including mechanical engineering, instrumentation technology, power and electrical engineering, mining engineering, metallurgical engineering and technology;
 2. Energy science and technology, including the development of new energy, clean coal utilization, renewable energy utilization;
 3. Material science, including bio-materials, nano-materials;
 4. Environmental science and technology, including environmental protection engineering, water resource management; preventing pollution and deforestation;
 5. Food science and technology, including food processing technology and food safety;
 6. Medicine, including health and medical technology;  medical technologies engineering including medical biotechnology, diagnostics and therapy civilization diseases, personalized medicine; new medicines;
 7. Information and communication technologies (ICT);
 8. Space research;
 9. Unmanned aerial vehicle technologies (UAV)
 
Wniosek preselekcyjny powinien zostać przygotowany w języku polskim zgodnie ze wzorem zamieszczonym w dokumentacji. Powinien zawierać całościowy opis projektu (włączając wkład partnerów zagranicznych) i co do treści oraz założeń powinien być tożsamy z wnioskiem złożonym w preselekcji chińskiej.
 
Przypominamy, że do złożenia wniosku w I polsko-chińskim konkursie bilateralnym zostaną dopuszczeni wyłącznie Ci wnioskodawcy, którzy pozytywnie ukończą preselekcję również po stronie chińskiej. Ogłoszenie o chińskim naborze dostępne jest pod linkiem: http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201712/t20171222_136993.htm
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 
 1. Zasady udziału
 2. Wniosek preselekcyjny
 3. Kryteria oceny formalnej
 4. Kryteria oceny merytorycznej
 
Osoba kontaktowa w Polsce (NCBR):
 
Jan Osiński
tel.: +48 22 39 07 324
e-mail:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito