Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Otwarcie pierwszego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2013)

29-03-2013

Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z National Science Council of Taiwan (NSC) ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej.

Termin składania wniosków upływa 24 maja 2013 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu (dalej: „wniosek”), może dotyczyć wyłącznie następujących obszarów tematycznych:

 

 1. Neuroscience (Neurobiologia);
 2. Renewable energy (Energia odnawialna);
 3. Environment – water resources, environmental monitoring systems, eco-innovations (Środowisko – zasoby wodne, systemy monitoringu środowiska, eko-innowacje).

 

Kryteria kwalifikowalności Wnioskodawców:

 

 1. Wnioskodawcą w konkursie może być jednostka naukowa prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c oraz e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
 2. Projekt musi być realizowany przy współudziale uczestników z obu państw, przy założeniu zrównoważonego wkładu w realizację zadań badawczych.
 3. Każdy badacz może brać udział wyłącznie w realizacji tylko jednego projektu.


Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Budżet przeznaczony przez NCBR na pojedynczy projekt wynosi 30 000 EURO/rok, tj. maksymalnie 90 000 EURO/36 miesięcy realizacji projektu.

W ramach konkursu NCBR i NSC zapewniają wsparcie finansowe przeznaczone na:

 

 1. personel,
 2. sprzęt i wyposażenie,
 3. materiały eksploatacyjne,
 4. podróże,
 5. podwykonawstwo,
 6. inne koszta.


Proces oceny wniosków:

 

 1. Ocena formalna – sprawdzenie kwalifikowalności wniosku (m.in. spełnienie warunków uczestnictwa określonych w Zasadach konkursu, złożenie wniosku w wymaganym terminie, złożenie wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, nieprzekroczenie maksymalnej objętości wniosku, wypełnienie wszystkich pól formularza, udział partnerów z obu krajów, kwalifikowalność partnerów, kwalifikowalność kosztów).
 2. Ocena ekspercka – ocena naukowa projektu przeprowadzana jest przez polskich i tajwańskich recenzentów (zgodność z obszarami tematycznymi konkursu, doskonałość naukowa i oryginalność wniosku, wykonalność, jakość i efektywność planu projektu, wartość dodana wynikająca ze współpracy międzynarodowej, doskonałość naukowa partnerów projektu, potencjalny wkład w rozwój społeczności naukowej, oczekiwane rezultaty).
  W przypadku gdy wniosek nie będzie dotyczył jednego z trzech obszarów tematycznych konkursu, zostanie odrzucony.
 3. Ustalenie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez ekspertów wyznaczonych przez NCBR i NSC.


Nabór wniosków:

Wniosek międzynarodowy, w imieniu wszystkich partnerów, składają Kierownicy projektu, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie i koordynację realizacji projektu oraz kontakt z NCBR i NSC. Polski Kierownik projektu jest odpowiedzialny za przekazanie dokumentów osobie kontaktowej w NCBR, a Tajwański Kierownik projektu – w NSC. Treść wniosków musi być tożsama.

Wniosek w wersji elektronicznej (.pdf, .doc, .docx), składający się z wniosku międzynarodowego wypełnionego w języku angielskim oraz wniosku krajowego wypełnionego w języku polskim i przeznaczonego wyłącznie dla partnerów polskich (nie są wymagane podpisy), należy przesłać do 24 maja 2013 r. na adres mailowy osoby wyznaczonej do kontaktu w NCBR ().
Wniosek w wersji papierowej, składający się z wniosku krajowego przeznaczonego wyłącznie dla partnerów polskich wraz z wymaganymi dokumentami, podpisami i pieczęciami oraz z wnioskiem międzynarodowym w wersji papierowej jako załącznikiem, należy przesłać do 29 maja 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dominika Skubida, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa lub złożyć w siedzibie NCBR.

 

Treść wniosku krajowego sporządzonego w wersji papierowej i elektronicznej musi być tożsama.

Harmonogram realizacji konkursu:

 

 1. Rozpoczęcie konkursu: 2 kwietnia 2013
 2. Termin składania wniosków: 24 maja 2013
 3. Ocena wniosków: czerwiec-lipiec 2013
 4. Ogłoszenie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków: 2 września 2013
 5. Rozpoczęcie realizacji projektów: 1 stycznia 2014


Dokumenty konkursowe:

 

 1. Polish-Taiwanese Joint Research Call 2013 - Call Text
 2. Polish-Taiwanese Joint Research Call 2013 - Application Form
 3. Zasady udziału polskich podmiotów w konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2013)
 4. Wniosek krajowy o dofinansowanie udziału w realizacji projektu międzynarodowego w ramach polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze
 
Kontakt NCBR:
Dominika Skubida
tel.: +48 22 39 07 307 e-mail:


Kontakt NSC:
Ms Wu Yue-Jong
Tel +886 2 27277559
e-mail:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito