Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Inicjatywa CORNET

drukuj
A A A

 

Cel przedsięwzięcia:

 

Głównym celem międzynarodowej Inicjatywy CORNET(ang. COllective Research NETworking) jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

 

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

 

Zakres badań branżowych związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

           

Program adresowany jest do:

 

zrzeszeń branżowych grupujących małe i średnie przedsiębiorstwa (np. izby gospodarcze, klastry itp.) posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zgodnie z definicją z art. 37, ust 1 pkt 8 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju).

 

W międzynarodowym projekcie w ramach Inicjatywy CORNET oprócz zrzeszenia bierze również udział jednostka naukowa (Research Performer).

 

 

Dofinansowanie:

 

Przedmiotem dofinansowania są koszty realizacji zadań międzynarodowego projektu badawczego wykonywane przez stronę polską (zrzeszenie branżowe i jednostkę naukową).

 

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach Inicjatywy CORNET wynosi:

 

  • do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową;
  • do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie.


Dodatkowe informacje dotyczące Inicjatywy CORNET można znaleźć na stronie międzynarodowej projektu:

 

http://www.cornet-era.net/.

 

Kontakt:

Informacji dotyczących Inicjatywy CORNET w NCBR udzielają:

 

Joanna Makocka

tel. +48 22 39 07 233

tel. kom.: +48 519 684 989

e-mail:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito