Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 24. konkursie

12-06-2017

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, o otwarciu naboru wniosków w ramach 24 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. 

 

Szczegółowe informacje o konkursie:
 
Nazwa konkursu:
 
Inicjatywa CORNET
 
Zakres konkursu:
 
badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych
 
Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
 
Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
 
Austria (FFG)
Belgia - Flandria (VLAIO)
Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
Czechy (MPO)
Kanada – Quebec (MESI)
Niemcy (AiF, BMWi)
Peru (CIENCIACTIVA)
Polska (NCBR)
Szwajcaria (BFE)
 
Data otwarcia naboru wniosków:
 
07-06-2017 r.
 
Data zamknięcia naboru wniosków:
 
27-09-2017 r. (12:00 CET)
 
Nabór wniosków:
 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/ 
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. 
 
Data naboru wniosków krajowych:
 
Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. 
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 27 września 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 października 2017 r. 
 
Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:
 
Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
 
Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 000 000 euro.
 
Kurs euro:
Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 7.06.2017 r. – 4,1913
 
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.
 
 
Informacji w sprawie konkursu udzielają:
 
Kontakt w NCBR:
 
Joanna Makocka
tel. +48 519 684 989
e-mail:
Sekcja Zarządzania Programami Kooperacyjnymi
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail:
Dział finansowy
 
Kontakt w CORNET
 
Sekretariat konkursu:
 
Felix Rotter
+49.221.37680.337
 
Strona internetowa programu:
 
 
 
Materiały do pobrania:
 
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito