Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Konkursy

drukuj
A A A

15. KONKURS W RAMACH INICJATYWY CORNET

30-11-2012

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o otwarciu 15. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

 

 

NCBR zaplanowało budżet w wysokości 1,3 mln euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 

Wnioskodawcy przesyłają wspólny wniosek w języku angielskim na adres internetowy sekretariatu Inicjatywy CORNET . Wniosek ten składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. Wnioski można składać w terminie od 1 grudnia 2012 r. do 28 marca 2013 r.

 

Wzór wniosku międzynarodowego, wraz ze wszystkimi załącznikami, dostępny jest pod adresem www.cornet-era.net.

 

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego), zgodnie z zasadami dofinansowania udziału w projekcie międzynarodowych w ramach Inicjatywy CORNET, przedkłada NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. Termin składania wniosków krajowych upływa 28 marca 2013 r. [wersja elektroniczna] wysłana na adres , oraz 11 kwietnia 2013 r. [wersja papierowa]. Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju również przypomina i serdecznie zapraszawszystkich zainteresowanych na spotkanie brokerskie poświęcone poszukiwaniu partnerów do współpracy przy składaniu i realizacji projektów w ramach 15. konkursu Inicjatywy CORNET. Spotkanie odbędzie się
22 stycznia 2013 r. w Wiedniu.

 

Szersze informacje dotyczące spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem:

http://www.cornet-era.net/index.php?seite=partnering_event_vienna_2013&navigation=6034&kanal=html.

Rejestracja możliwa do 11 stycznia 2013 r  - ilość dostępnych miejsc dla uczestników spotkania jest ograniczona.

 

 

Wersje papierowe wniosków krajowych o dofinansowanie projektu należy kierować na adres:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Komercjalizacji Wyników Badań
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa


z dopiskiem na kopercie: „15. konkurs CORNET”

 

 

 

Informacji dotyczących konkursu w NCBR udzielają:

 

Joanna Makocka
tel. +48 22 39 07 233

tel. kom.: +48 519 684 989
e-mail:

 

Adam Kaźmierczak

tel.: + 48 22 39 07 244
tel. kom.: +48 515 061 551
e-mail:

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Guidelines for Applicants CORNET 15th Call for Proposals
  2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
  3. Wniosek krajowy o dofinansowanie projektu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito