Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Współpraca państw V4-Japonia - informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie

21-01-2015

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 22 stycznia 2015 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Japonii (V4-Japan Joint Research Program).

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:


V4-Japan Advanced Materials Joint Call

Zakres tematyki konkursu:

 

 • Materials for extreme environments

Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.

 

 • Materials for electronics and energy harvesting

Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics, laser technologies.

 

 • Lightweight construction materials

Light construction materials for machine engineering (foam aluminum, composites with a metallic matrix, nanostructured materials, metastable metallic alloys, etc.).

 

Zakres wsparcia:

 

 • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe
 • Prace rozwojowe


Wnioskodawcy:

 

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 

 • International Visegrad Fund, IVF
 • Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, MEYS (Republika Czeska)
 • National Office for Research, Development, and Innovation of Hungary, NKFIH (Węgry)
 • National Centre for Research and Development, NCBR (Polska)
 • Slovakia Academy of Science, SAS (Słowacja)
 • Japan Science and Technology Agency, JST (Japonia)


Data otwarcia naboru wniosków:


22.01.2015 r.


Data zamknięcia naboru wniosków:


10.04.2015 r., godz. 10:00 GMT (godz. 19:00 czasu japońskiego)

Nabór wniosków:


Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się przez Japan Science and Technology Agency (JST). Wypełniony wniosek aplikacyjny wraz CV badaczy, należy przesłać w formie jednego pliku PDF na adres: . Wnioski przesłane pocztą, faxem zostaną odrzucone. Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt.

Kurs euro:


Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 22 stycznia 2015 r.: 1 EUR = 4,2997 PLN

Informacji w sprawie konkursu w NCBR udziela:


Krystyna Maciejko
tel.: +48 22 39 07 489
fax: +48 22 20 13 408
e-mail:
Sekcja zarządzania międzynarodowymi bilateralnymi programami badań i Inicjatywą EUREKA
Dział zarządzania programami

Strona internetowa programu:


www.jst.go.jp/sicp/announce_v4.html

Dokumenty do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito