Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

07-12-2017
Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, o otwarciu naboru wniosków w ramach 25 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. 
 
 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

 
Inicjatywa CORNET
 

Zakres konkursu

 
Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Austria (FFG)
 • Belgia - Flandria (VLAIO)
 • Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
 • Holandia (NEA)
 • Kanada - Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 • Szwajcaria (BFE)
 

Data otwarcia naboru wniosków:

 
06.12.2017 r.
 

Data zamknięcia naboru wniosków:

 
28.03.2018 r. (12:00 CET)

 

Nabór wniosków:

 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/
 
Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego. 
 
Data naboru wniosków krajowych Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu. 
 
Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 kwietnia 2018 r. 
 
Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.
 
Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres:
 
Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Sekcja Programów Międzynarodowych
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
 

Budżet NCBR:

 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.
 

Kurs euro:

 
Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 06.12.2017 r. - 4.2721 pln
 
Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 
Kontakt w NCBR:
 
Dominika Mickiewicz
tel. +48 22 39 07 139
e-mail:
Sekcja Programów Międzynarodowych
Dział Zarządzania Programami 
 
Kontakt w sprawach finansowych:
 
Marzena Cybulska
tel.:  + 48 22 39 07 395
e-mail: marzena.cybulska@ncbr.gov.pl
Dział finansowy
 
Kontakt w CORNET:
 
Sekretariat konkursu:
 
Felix Rotter
+49.221.37680.337
 

Strona internetowa programu:

 
 

Materiały do pobrania:

 
 1. Guidelines for Applicants CORNET 25th Call for proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku międzynarodowego
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 
Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito