Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków - GOSPOSTRATEG

drukuj
A A A

GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

GOSPOSTRATEG - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowanego przez Radę  NCBR, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

 

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu
  2. pułapkę braku równowagi
  3. pułapkę demograficzną
  4. pułapkę słabości instytucji

 

Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

 

Cele szczegółowe Programu to:

  • wdrożenie polityk, strategii, dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu;
  • wdrożenie rozwiązań opracowanych w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

 

Długofalowy efekt programu zakłada podniesienie społecznego kapitału i szersze włączenie się Polaków w różne formy aktywności publicznej. W jego konsekwencji odblokowane zostaną ważne rezerwy społecznej energii oraz sprawczości, w wyniku czego obywatele będą mogli aktywnie wpływać na poprawę jakości swojego życia i kondycję ekonomiczną kraju. Istotą programu jest wsparcie istniejących mechanizmów transferu wiedzy oraz pobudzanie nowych, wzmacniających konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki. Mechanizmy te będą oparte na zidentyfikowanych zasobach oraz instytucjach włączających Polskę w globalne sieci tworzenia wartości opartych o wiedzę.

 

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2017-2020 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe oraz działania związane z wdrożeniami,  wynosi 500 mln zł.

 

Ogłoszenie I konkursu planowane jest pod koniec czerwca 2017 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu GOSPOSTRATEG.
 

Pliki do pobrania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito