Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Konsultacje środowiskowe założeń programu strategicznego GOSPOSTRATEG

04-10-2016
Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych założeń projektu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG” 
 
Do udziału w konsultacjach środowiskowych zapraszamy:
 • ministerstwa-interesariuszy programu
 • Radę Główną Instytutów Badawczych
 • Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Polską Akademię Nauk
 • Krajowe Platformy Technologiczne
 • izby gospodarcze, związki i stowarzyszenia przedsiębiorców
 • uczelnie wyższe
 • instytuty badawcze
 • inne jednostki zajmujące się działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną w obszarze objętym programem.
 
Opiniowaniu podlegają Założenia projektu programu obejmujące:
 • wstęp i podstawę prawną programu
 • uzasadnienie
 • diagnozę sytuacji w obszarach nauki i gospodarki objętych programem
 • zakres tematyczny programu
 • określenie celu głównego i celów szczegółowych programu.
 
Opinie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki należy przesłać wyłącznie na dedykowanym formularzu opinii w terminie 4 tygodni od publikacji na stronie internetowej NCBR, tj. do dnia 2 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w wersji papierowej na adres:
 
Katarzyna Pietruszyńska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a
00-695 Warszawa 
Dodatkowo należy przesłać edytowalną wersję elektroniczną na adres
 
Jednocześnie informujemy, że w ramach konsultacji środowiskowych istnieje możliwość zorganizowania konferencji i seminariów naukowych. Konsultacje w tej formie mogą być organizowane przez wyżej wymienione podmioty po uzgodnieniu z Dyrektorem NCBR. Formularz opinii w imieniu uczestników konferencji lub seminarium przesyła do NCBR organizator.
 
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania opinii.
 
Do pobrania:
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito