Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

INFORMACJA dotycząca finansowania projektów w ramach pierwszego konkursu otwartego programu GOSPOSTRATEG

11-08-2017

Uprzejmie informujemy, że w przypadku podmiotów, które zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki swoje pokrywają wprost ze środków budżetu państwa a pobrane dochody zobowiązane są odprowadzić na rachunek dochodów budżetu państwa, zapisy Umowy o wykonanie i finansowanie projektu będą podlegały odpowiedniej modyfikacji tj. zapisy przedmiotowego dokumentu dotyczące zasad finansowania projektu/przepływów finansowych będą dostosowywane do wymogów prawa dla poszczególnych jednostek budżetowych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito