Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w I konkursie na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW”– GOSPOSTRATEG

01-02-2018
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w I konkursie na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG złożonych zostało 78 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego 40 skierowano do poprawy lub uzupełnienia, zgodnie z zapisami rozdz. IV pkt 2. Regulaminu Konkursu.
 
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej, po dokonaniu przez wezwanych Wnioskodawców jednokrotnego uzupełnienia lub poprawy wniosku, uznano ostatecznie, że:
 
  1. 73 wnioski spełniły kryteria oceny formalnej;
  2. 5 wniosków nie spełniło kryteriów oceny formalnej. 
 
Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito