Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Informacja dotycząca finansowania wkładu własnego jednostek budżetowych w ramach pierwszego konkursu otwartego programu GOSPOSTRATEG

03-07-2018
Zgodnie z informacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział jednostek budżetowych w ramach konkursu GOSPOSTRATEG I, będzie finansowany w 2018 r. z rezerwy celowej, będącej w dyspozycji MNiSW. 
 
Powyższe środki w 2018 r. pochodzić będą z części 83 – rezerwy celowej poz. 84 – Środki na zwiększenie nakładów w obszarze badań naukowych oraz obszarze badań i rozwoju.
Procedura występowania o środki z rezerwy celowej budżetu państw powinna zostać rozpoczęta przez jednostki budżetowe w momencie otrzymania decyzji Dyrektora NCBR o przyznaniu środków finansowych na wykonanie projektu.
 
Wniosek powinien przewidywać przeniesienie środków z części 83 budżetu państwa do części, której dysponentem jest dana jednostka budżetowa w rozdziale z końcówką „80” – Działalność badawczo – rozwojowa w paragrafach odpowiadających zadaniom zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
Jednostka budżetowa kieruje wniosek o uruchomienie rezerwy budżetowej do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem MNiSW. W przypadku akceptacji przez MF środki zostaną przeniesione zgodnie z wnioskiem. Termin wpłynięcia wniosku do MNiSW nie powinien być późniejszy niż 15 września 2018 r.
 
Środki na realizację projektu w kolejnych latach powinny zostać zaplanowane przez jednostki budżetowe w trakcie prac nad budżetem w ramach części budżetowej, której jest dysponentem.
 

Pliki do pobrania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito