Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej

drukuj
A A A

W ramach programu strategicznego Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej realizowane jest zadanie badawcze mające na celu utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej, która ułatwi dotarcie do sieciowych zasobów wiedzy przedstawicielom nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Zadanie realizowane jest przez sieć naukową złożoną z 16 wiodących w tym temacie jednostek naukowych, którym przewodniczy Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Czas realizacji wynosi 36 miesięcy (od sierpnia 2010 do sierpnia 2013). Dofinansowanie udzielone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to blisko 60 mln zł.

 

Oczekiwane główne wyniki realizacji zadania badawczego, to powstanie:

 

  • zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego pozyskanie wiedzy z wielu rozproszonych i niejednorodnych baz danych,
  • wielofunkcyjnego repozytorium cyfrowych danych źródłowych, umożliwiającego bezpieczne, i długoterminowe ich przechowywania oraz udostępnianie,
  • uniwersalnej, otwartej platformy repozytoryjnej, hostingowej i komunikacyjnej, umożliwiającej eksploatację własnego oprogramowania aplikacyjnego oraz udostępnianie informacji i usług za pomocą serwerów organizacji hostingowej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito