Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

07-05-2018
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące II konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.
 
Celem spotkania jest zapoznanie się potencjalnych Wnioskodawców z warunkami realizacji projektów w ramach II konkursu programu strategicznego TECHMATSTRATEG. Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno - gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie. Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki.
 
Spotkanie odbędzie się 23 maja br. w Warszawie (miejsce spotkania oraz agenda zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem rejestracji na adres mailowy podany w formularzu).
 
Warunkiem zgłoszenie jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja br. W temacie wiadomości proszę wpisać „spotkanie informacyjne TECHMATSTRATEG”.
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc możliwe jest zgłoszenie tylko dwóch osób z instytucji.
 
O zakwalifikowaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które prześlą swoje zgłoszenie, otrzymają informację zwrotną o tym czy zostały/nie zostały zakwalifikowane do udziału w spotkaniu na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 
UWAGA
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na strony internetowej NCBR.gov.pl.
Zgłoszenie udziału w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na używanie i rozpowszechnianie Państwa wizerunku/głosu/wypowiedzi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dla celów działań informacyjno-promocyjnych (m.in. transmisja on-line). Fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkania mogą zostać umieszczone na stronach internetowych NCBR.
 
 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito