Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach – nowy konkurs

09-09-2013


Dyrektor
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ogłasza konkurs

na wykonanie projektu nr 10
pt. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny

 w ramach strategicznego projektu badawczego pt.: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach.
 


Wniosek należy sporządzić i przesłać on-line za pomocą systemu informatycznego OSF, dostępnego pod adresem internetowym https://osf.opi.org.pl. Termin składania wniosków upływa w dniu 23 października 2013 r. o godzinie 16.00.

Dodatkowo należy dostarczyć do NCBR wersję papierową wniosku z wymaganymi podpisami i załącznikami w terminie 7 dni roboczych po dniu zamknięcia naboru Wniosków w systemie OSF, tj. do dnia 4 listopada 2013 r., do godziny 16.00 (decyduje data wpływu).
Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod  numerami  telefonów:  515 061 514, 22 39 07 274, 22 39 07 275.
 
Dokumenty konkursowe i wzory załączników do wniosku:

 1. Ogłoszenie konkursowe
 2. Regulamin przeprowadzania konkursów
 3. Wzór wniosku na wykonanie projektu (PDF)
 4. Wymagane elementy umowy konsorcjum
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 6. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których przedsiębiorca ubiega się o pomoc publiczną


Akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  (Dz. U. Nr  96, poz. 616, z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200),
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411),
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito