Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED

drukuj
A A A

„PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” - STRATEGMED - strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych przygotowany przez Radę  NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:
 

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

 
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.

Budżet Programu przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursach wynosi 800 mln PLN.


Wszelkie pytania związane z Programem prosimy kierować na adres e-mail:


Pliki do pobrania:


Opis Programu (harmonogram w dokumencie nie zawiera aktualnych terminów)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito