Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

STRATEGMED II Konkurs

drukuj
A A A

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU OGŁASZA DRUGI KONKURS NA PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

„PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED.


Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

 

  1. kardiologii i kardiochirurgii
  2. onkologii
  3. neurologii i zmysłach
  4. medycynie regeneracyjnej

 

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.


Efekty realizacji Programu przyczynią się do znaczącego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wykreowania dynamicznych, młodych zespołów badawczych, w międzynarodowym składzie oraz transferu know-how i nowych technologii z polskich instytucji naukowych (publicznych organizacji badawczych) do gospodarki.


Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w drugim konkursie Programu wynosi 220 mln PLN.


Nabór wniosków będzie prowadzony w elektronicznym systemie OSF:  https://osf.opi.org.pl.


Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail:

 

Termin  otwarcia naboru wniosków w systemie OSF zostanie zamieszczony w aktualnościach programu STRATEGMED na stronie internetowej NCBR.
Zgodnie z zapisami Regulaminu nabór wniosków będzie trwał 60 dni od daty otwarcia naboru w systemie OSF.Pliki do pobrania:

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito