Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szukaj

Polecamy

Aktualności

drukuj
A A A

Wyniki II Konkursu w ramach Programu: „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

30-10-2015
 

DYREKTOR
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


ogłasza wyniki II Konkursu
w ramach Programu:


„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

w obszarach problemowych:

 

  I. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;

 

II. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym  uwzględnieniem gospodarki wodnej;

 

III. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;

 

IV. Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni  produkcyjnej;

 

V. Leśnictwo i przemysł drzewny.

 

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy do Państwa wiadomości listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie, w tym 14 wniosków ocenionych najwyżej – rekomendowanych do dofinansowania oraz listę rankingową wniosków ocenionych negatywnie.

 

Uprzejmie informujemy, iż decyzje Dyrektora NCBR, o których mowa w rozdz. IV pkt. 5 Regulaminu II konkursu zostaną wysłane Wnioskodawcom pocztą, a treść recenzji jest już udostępniona w systemie OSF.

Przypominamy, iż odwołania od decyzji, o których mowa w rozdz. VI pkt. 1 Regulaminu II konkursu, można składać do Centrum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wnioskodawcy decyzji w formie pisemnej.

 

W odniesieniu do wniosków rekomendowanych do dofinansowania informacje dotyczące trybu zawierania umowy zostaną przesłane do Wnioskodawcy przez opiekuna umowy.

 

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a  00-695, Warszawa  tel: +48 22 39 07 401  fax: +48 22 20 13 408
REGON: 141032404  NIP: 701-007-37-77

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
realizacja: Ideo powered by CMS Edito