Aktualne konkursy (8)

Znalezione konkursy (8)
Okres Naboru Adresat Przeznaczenie Dane konkursu
03.09.2018-30.11.2018 Duże firmy Konsorcja Projekty B+R przedsiębiorstw Konkurs 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
23.07.2018-10.09.2018 Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo Nowoczesne technologie lub innowacyjne rozwiązania w sferze obronności i bezpieczeństwa Państwa Konkurs nr 9/2018 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
18.06.2018-18.09.2018 PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE Bioeconomy, Infectious Diseases Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
16.08.2018-14.12.2018 Przedsiębiorca (MŚP) Projekty B+R przedsiębiorstw PO IR Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP
14.08.2018-12.10.2018 Jednostka naukowa Przedsiębiorstwa Strategiczne programy badawcze dla gospodarki PO IR Konkurs 2/4.1.1/2018 Wspólne przedsięwzięcie z Woj. Łódzkim
12.03.2018-10.08.2018 FUNDUSZE EUROPEJSKIE Przemysł motoryzacyjny PO IR Konkurs 2/1.2/2018 Program sektorowy INNOMOTO
17.05.2018-20.12.2018 PROGRAMY KRAJOWE Badania podstawowe TANGO 3 konkurs
22.02.2018-28.12.2018 Przedsiębiorca (MŚP) Projekty B+R przedsiębiorstw PO IR Konkurs_3/1.1.1/2018_"Szybka ścieżka" MŚP – Seal of Excellence