5. Konkurs w ramach ERA-CVD Cardiovascular

16.01.2020

Termin składania: 02.04.2020

Kurs Euro 4.2265 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż 15 stycznia br. otwarto nabór wniosków w ramach 5. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases z zakresu badań dot. chorób serca i układu krążenia.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

5th Joint Transnational Call (JTC 2020)

Temat konkursu

Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases.

Zakres konkursu

Under the umbrella of ERA-CVD, the fifth joint transnational call 2020 (JTC2020) is now launched to promote transnational research projects focusing on “Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases”.

The ERA-CVD funding organizations are seeking multi-disciplinary and translational research proposals. The individual components of joint applications should be complementary and contain novel and ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understand-ing of CVDs. There should be a clear added value in funding the collaboration over individual projects by sharing of resources (e.g., models, databases, diagnostics, etc.), harmonisation of data, sharing of specific know-how and/or innovative technologies. The consortia should be based on complementarities and sharing of expertise, with a clear translational research approach.

It is known that CVD can cause cognitive decline and that risk factors for CVD such as (but not limited to) age, gender, family history, smoking, high blood pressure, diabetes, obesity, sleep deprivation, sedentary behaviour, and others are also associated with vascular cognitive impair-ment (VCI)2. VCI refers to the contribution of vascular pathology to any severity of cognitive im-pairment, ranging from subjective cognitive decline and mild cognitive impairment to dementia. The social, human and economic burden associated with the incidence of CVD and associated cognitive decline is high and increasing. Based on the current evidence, early CVD interventions are needed in order to prevent VCI.

The call topic is based on mutual agreement between the ERA-CVD partners. The aim of the call is to enable scientists from different countries to come together and build effective collaborations on the early detection of CVD for the prevention of VCI.

Research should focus on the association between vascular and cardiac precipitating or causa-tive factors, and the molecular effectors to prevent the onset of VCI. Projects should have a clear translational research approach with a potential clinical impact.

Research proposals submitted to this call should address one of the following sub-themes:

 • Interdisciplinary approaches (e.g., integrating biomedicine, physics, chemistry, mathemat-ics or systems biology) to explore pathophysiological processes (e.g., microcirculation), de-velop applications for diagnosis, or new therapeutic approaches.
 • Research on sex or gender differences, co-morbidities or in segmented populations, in or-der to give further mechanistic insights into the development and progression of VCI, to identify novel risk/protective factors and differences in treatment responses.

No funding will be provided for already existing studies.

 

The following types of research projects are excluded from the call:

 • Interventional clinical trials.
 • Building up of new cohorts, registries and/or biomaterial banks.
 • Conducting screenings.
 • Proposals mainly focused on Alzheimer disease (or any other neurodegenerative dis-ease).
 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

 
 • Belgia: Research Foundation - Flanders (FWO)
 • Belgia: Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS)
 • Kanada: Canadian Institutes of Health Research (CIHR)
 • Estonia: Estonian Research Council (ETAg)
 • Francja: French National Research Agency (ANR)
 • Izrael: Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO/MOH)
 • Włochy: Italian Ministry of Health (MoH-IT)
 • Łotwa: State Education Development Agency (VIAA)
 • Norway: The Research Council of Norway (RCN)
 • Polska: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Słowacja: Slovak Academy of Sciences (SAS)
 • Hiszpania: National Institute of Health Carlos III (ISCIII)
 • Taiwan: Ministry of Science and Technology (MoST)
 • Turcja: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)
 

Data otwarcia naboru wniosków

15 stycznia 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

2 kwietnia 2020 r. godz. 17.00 (CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: ptoutline.eu/app/era-cvd_jtc2020

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

IV kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o opinię zespołu ekspertów, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania w ramach projektu.

 

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Kurs euro

4.2265 pln (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

 
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1770).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).
 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

 

Dominika Mickiewicz

Tel: 22 39 07 139

E-mail: dominika.mickiewicz-at-ncbr.gov.pl 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Olga Kuczmarska

Tel:  48 22 45 67 533

E-mail:  olga.kuczmarska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Finansowania Projektów

Kontakt w ERA-CVD:

 

Sekretariat konkursu:

ERA-CVD JTC2020 Joint Call Secretariat (JCS)
Clara Martín

Phone: +34 91 822 2567

Email: c.martin-at-isciii.es 

Ignacio Baanante

Phone: +34 91 822 2576

Email: ibaanante-at-isciii.es   

Strona internetowa programu

www.era-cvd.eu

Materiały do pobrania:
1_Call text
2_Guidelines for Applicants
3_ERA-CVD JTC2020 Proposal_Form
3a_Data Management Plan
4_Informacja dla wnioskodawców
5_Przewodnik kwalifikowalności kosztów

* Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie (z załącznikami) zostanie przesłany autorom projektów, które znajdą się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania.