I konkursie Programu ERA-NET Co-Fund AquaticPollutants: Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources.

18.02.2020

Termin składania: 16.04.2020

Kurs Euro 4,2620 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 17 lutego 2020 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund AquaticPollutants. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące gospodarki wodnej.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Tematyka konkursu:

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

  1. Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems.
  2. Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland, coastal and marine) to human health and environment.
  3. Taking Actions – Strategies to reduce CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland, coastal and marine).

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące: LINK

Data otwarcia naboru wniosków:

17 lutego 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

16 kwietnia 2020 r. (17:00 h CEST)

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

14 sierpnia 2020 r. (17:00 h CEST)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Czwarty kwartał 2020 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
https://aquaticpollutants.ptj.de/call1 

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Kurs euro:
1 EUR = 4,2620 PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 17.02.2020 r.)

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym dokumencie Call Announcement oraz na stronie internetowej Inicjatywy: http://www.waterjpi.eu 


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
Tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: kinga.szymanska-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Wojciech Gruszczyński
Tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 
Sekcja Finansowania Projektów IV

Sekretariat konkursu:
Stefanie Pietsch
Project Management Jülich
s.pietsch-at-fz-juelich.de 
Sabine Sorge
Project Management Jülich
s.sorge-at-fz-juelich.de 

Strona internetowa Programu: http://www.waterjpi.eu 

Materiały do pobrania:
National/Regional Regulations
Informacja dla Wnioskodawców
Przewodnik kwalifikowalności kosztów