II konkurs Programu ERA-NET Co-Fund SusCrop - ERA-NET on Sustainable Crop Production

11.02.2020

Termin składania: 09.04.2020

Kurs Euro EUR 1 = PLN 4.2656

Treść ogłoszenia o konkursie:
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 10 lutego 2020 r. otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund SusCrop. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia dotyczące zrównoważonej produkcji roślinnej i rolnictwa.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Tematyka konkursu:
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

1. Enhancement of new and/or predictive breeding technologies and the development of new genotypes leading to new phenotypes towards the release of improved crop varieties that are capable to adapt to future changes in environmental and climatic conditions. Projects could also target improvement of variety selection processes to support agroecological practices.
2. Development and exploitation of integrated pest and crop management methods and practices. This includes, for example, basic and translational research leading to practical on-farm applications and/or the development of novel detection systems for integrated pest and crop management.
3. Improvement of resource-use efficiency of cropping systems by agroecological approaches to increase the efficiency of nutrient, water and energy utilisation. This could include the use of improved crops.
4. Investigations on agricultural crops as part of an ecosystem. Studies must have a clear focus on interactions between plants and other organisms leading to practices that support more sustainable agriculture.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
W II konkursie Programu bierze udział 16 agencji finansujących:

1

Francja

Agence Nationale de la Recherche (ANR)

2

Niemcy

Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)

3

Irlandia

Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM)

4

Turcja

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK)

5

Estonia

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)

6

Wielka Brytania

The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)

7

Polska

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)

8

Belgia

Fonds de la Recherche Scientifique FNRS (F.R.S.-FNRS)

9

Finlandia

Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)

10

Litwa

Latvijas Lauksaimniecibas un meza zinatnu akademija biedriba (LAAFS)

11

Turcja

Ministry of Food Agriculture and Livestock (TAGEM)

12

Hiszpania

State Research Agency (AEI)

13

Hiszpania

Centro para el Desarrollo TecnológicoTecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI)

14

Estonia

Maaeluministeerium (MEM)

15

Dania

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (MFVM)

16

Rumunia

Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)


Data otwarcia naboru wniosków:

10 lutego 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:

9 kwietnia 2020 r. (13:00 h CEST)

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:

10 września 2020 r. (13:00 h CEST)

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:

Czwarty kwartał 2020 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:
https://www.submission.suscrop.eu/ 


Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Kurs euro:
EUR 1 = PLN 4.2656 (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 10.02.2020 r.)

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym dokumencie Call Announcement oraz na stronie internetowej Inicjatywy: https://www.suscrop.eu/ 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
Tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: kinga.szymanska-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Elżbieta Rochmińska
Tel.: +48 22 45 67 547
e-mail: elzbieta.rochminska-at-ncbr.gov.pl 
Sekcja finansowania projektów B+R
Dział Finansowania Projektów

Sekretariat konkursu:
Project Management Jülich, 52425 Jülich
Germany
ptj-suscrop-at-fz-juelich.de 

Strona internetowa Programu: https://www.suscrop.eu 

Materiały do pobrania: