Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 1 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

04.06.2019

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 04.06.2019 r. ogłasza Konkurs Nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie dla Rundy 1 w dniach od 06.06.2019 r., od godz. 9.00 do 22.07.2019 r., do godz. 16.00 pod adresem https://osf.opi.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019, w szczególności tematyka projektów dla Rundy 1 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 10/2019 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 10/2019 należy kierować na adres e-mail: dobr-at-ncbr.gov.pl 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu Nr 10/2019.
  2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 10/2019 – Runda 1 - zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
  3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu dla Wnioskdoawcy wielopodmiotowego
  4. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu dla Wnioskdoawcy jednopodmiotowego
  5. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu.
  6. Procedura aplikacyjna.
  7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów.
  8. Niezbędne elementy umowy konsorcjum naukowego