Ogłoszenie Konkursu nr 10/2019 Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

23.08.2019

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż z dniem 20.08.2019 r. został otwarty konkurs nr 10/2019 – Runda 2 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie dla Rundy 2 w dniach od 26.08.2019 r., od godz. 9:00 do 26.09.2019 r., do godz. 16:00 pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 10/2019 dla Rundy 2 – dokumentacja konkursowa, a w szczególności tematyka projektów dla Rundy 2 wskazana w załączniku nr 1 do Regulaminu i założenia do projektów w Rundzie 2 zamieszczone w załączniku nr 2 do Regulaminu – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr. Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 10/2019 będą publikowane na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr w zakładce Aktualności.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 10/2019 należy kierować na adres e-mail: dobr-at-ncbr.gov.pl 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu Nr 10/2019
  2. Założenia dla projektów w Konkursie Nr 10/2019 – Runda 2 – zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
  3. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu dla Wnioskodawcy wielopodmiotowego
  4. Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu dla Wnioskodawcy jednopodmiotowego
  5. Instrukcja wypełnienia wniosku o finansowanie projektu.
  6. Procedura aplikacyjna.
  7. Przewodnik kwalifikowalności kosztów.
  8. Niezbędne elementy umowy konsorcjum naukowego.