Otwarcie czwartego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

29.03.2019

Termin składania: 28.06.2019

Kurs Euro 4,295 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Uprzejmie informujemy, że 28 marca 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki:

Photonics and quantum technology as key enablers for production processes, sensing, metrology and smart systems.

NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 28 czerwca 2019 r., godz. 14:00 CEST

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 EUR = 4,295 PLN

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

1.          Announcement - Call for proposals “Photonics and quantum technology as key enablers for production processes, sensing, metrology and smart systems”

2.   Zasady udziału polskich wnioskodawców w czwartym konkursie w obszarze fotoniki
3.   Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów

4.   Załącznik nr 2 do Zasad - Wniosek o dofinansowanie projektu (Wniosek zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków, tj. 7 maja 2019 r.)

5.   Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy

Zał. nr 3 do Wykazu:

Formularz ewaluacyjny - jednostka naukowa
Formularz ewaluacyjny - przedsiębiorstwo

6.  Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
7.  Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej

Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR 

Osoby kontaktowe w NCBR:

Opiekun merytoryczny konkursu
Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
e-mail: jolanta.drozdz@ncbr.gov.pl

Opiekun finansowy konkursu
Katarzyna Stanicka
tel.: +48 22 39 07 399
e-mail: katarzyna.stanicka-at-ncbr.gov.pl

Osoby kontaktowe w Berlinie/Brandenburgii:

Kwestie dofinansowania:

Investitionsbank Berlin
Konstantin Hanssen
Key Account Manager Energietechnik/Optik
Tel.: +49 (0) 30 2125 4625
Email: Konstantin.Hanssen-at-ibb.de

ILB Investitionsbank des Landes Brandenburg
Nabegh El Shorafa
Tel.: +49 (0)331 660 - 1634
Email: Nabegh.el_Shorafa@ilb.de


Kwestie dotyczące klastra fotonicznego:

Gerrit Rössler
Clustermanager Optik und Photonik
tel. +49 (0) 30 46302 - 456
e-mail: Gerrit.Roessler-at-berlin-partner.de


Kwestie dotyczące technicznej oceny wniosków w Brandenburgii:

WFBB Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH
Dr. Jens Unruh
Tel: +49 (0)331 730 61 - 331
Email: Jens.Unruh-at-wfbb.de