Otwarcie naboru wniosków we I konkursie Programu ERA-NET CO-FUND ICRAD: International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases

03.02.2020

Termin składania: 31.03.2020

Kurs Euro 4,3010 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:Szczegółowe informacje o konkursie

Tematyka konkursu:
Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

  • TOPIC 1 - Improved understanding of epidemic and emerging infectious animal diseases
  • TOPIC 2 - Generic technology platforms for producing novel and/or improved vaccines
  • TOPIC 3 - High-throughput, rapid, accurate and easy to use in-field detection technologies

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:
W I konkursie Programu biorą udział następujące agencje finansujące badania:

COUNTRY

FUNDER

FUNDER NAME

Belgium - Flanders

VLAIO

Hermesfonds, represented by Agency for Innovation and Entrepreneurship - Flanders

Belgium

FPS Health

Federal Public Service Health, Food Chain Safety and Environment

Belgium - Flanders

FWO

Research Foundation Flanders

Belgium - Wallonie

SPW- Research

Service public de Wallonie- Economie Emploi Recherche

Denmark

DAFA

Ministry of Environment and Food of Denmark

Estonia

MEM

Ministry of Rural Affairs

France

ANR

Agence Nationale de la Recherche

Germany

BMEL

Federal Ministry of Food and Agriculture

Greece

GSRT

General Secretariat for Research and Technology

Hungary

NEBIH

National Food Chain Safety Office

Ireland

DAFM

Department of Agriculture, Food and the Marine

Italy

MoH

Ministry of Health

Latvia

VIAA

State Education Development Agency

Lithuania

ZUM

Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania

The Netherlands

MINLNV

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality

Norway

RCN

Research Council of Norway

Poland

NCBR

The National Centre for Research and Development

Russia

ICISTE

Ministry of Education and Science of the Russian Federation (MSHE) represented by International Centre for Innovations in Science, Technology and Education

Spain

AEI

State Research Agency

Sweden

FORMAS

The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

Switzerland

FDHA

Federal Department of Home Affairs

Turkey

TUBITAK

The Scientific and Technological Research Council of Turkey

United Kingdom

UKRI BBSRC

United Kingdom Research and Innovation, Biotechnology and Biological Sciences Research Council

United Kingdom

DEFRA

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Data otwarcia naboru wniosków wstępnych:
31 stycznia 2020 r.

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych:
31 marca 2020 r., 14:00 CET

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych:
5 sierpnia 2020 r., 14:00 CEST

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
IV kwartał 2020 r.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: www.submission-icrad.eu 

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR:
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 000 EUR.

Kurs euro:
1 EUR = 4,3010 PLN (kurs z dnia otwarcia naboru, czyli z dn. 31.01.2020 r.)

Status prawny konkursu:

  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1770, ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 178, poz. 1200);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w zamieszczonym poniżej dokumencie:
Call Announcement oraz na stronie internetowej Inicjatywy: https://www.icrad.eu/ 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:
Kontakt w NCBR:

Kinga Szymańska-Rzeźnik

Tel.: +48 22 39 07 457
e-mail: kinga.szymanska-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:

Wojciech Gruszczyński
Tel.: +48 22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl 
Sekcja Finansowania Projektów IV

Sekretariat konkursu:

Project Management Juelich
ptj-icrad-calls-at-fz-juelich.de 
D-52425 Jülich
Niemcy

Dokumenty do pobrania:
Przewodnik_kwalifikowalnosci kosztow_ICRAD
Informacja dla Wnioskodawców