ERA-NET ERA-CAPS Otwarcie naboru wniosków w konkursie "Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences: Call 2"

27.07.2018

Termin składania: 14.03.2014

Kurs Euro 4,1507

Treść ogłoszenia o konkursie:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 14 stycznia 2014 r. otwarto nabór wniosków w ramach 2 międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET for Coordinating Action in Plant Sciences ERA-CAPS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii molekularnej roślin.

Szczegółowe informacje o konkursie:


Nazwa konkursu


2nd ERA-CAPS Call


Temat konkursu

Expanding the European Research Area in Molecular Plant Sciences: Call 2


Zakres konkursu

Wszystkie obszary biologii molekularnej roślin.
Nie wyodrębniono szczegółowych tematów, w ramach konkursu wskazano jedynie przykładowe obszary badawcze, które nie wykluczają innych obszarów badań molekularnych roślin:

 • Food security
 • Non-food crops
 • Adaptation to a changing climate
 • Biotic/abiotic stresses

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • FWF – Austrian Science Fund - Austria
 • F.R. S. – FNRS – Fonds de la Recherche Scientifique - Belgia
 • FWO – Research Foundation – Flanders – Belgia
 • DASTI – Styrelsen for Forskining og Innovation – Dania
 • ETAg – Estonian Research Council - Estonia
 • ANR – Agence Nationale de la Recherche - France
 • DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft – Niemcy
 • MTA-OTKA – Centre for Agricultural Research of the Hungarian Academy of Science – Węgry
 • MOARD – Ministry of Agriculture and Rural Development - Izrael
 • MIRU – Ministero dell’Istruzione, dell’Universita e della Ricerca - Włochy
 • LZA – Latvijas Zinatnu Akademija – Łotwa
 • MBIE – Ministry of Business, Innovation & Employment – Nowa Zelandia
 • RCN – Norges forskningsrad, Research Council Norway – Norwegia
 • NCBR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Polska
 • FCT – Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia – Portugalia
 • MPNTR – Ministry of Education, Science and Technological Development – Serbia
 • SNF – Swiss National Science Foundation - Szwajcaria
 • BBSRC – Biotechnology and Biological Sciences Research Council – Wielka Brytania
 • NSF – National Science Foundation - USA


Data otwarcia naboru wniosków
    
Otwarcie naboru wniosków wstępnych: 14 stycznia 2014 r.

Data zamknięcia naboru wniosków


Zamknięcie naboru wniosków wstępnych: 14 marca 2014 (12.00 CET)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  /programy/programy-miedzynarodowe/era-net/era-caps/

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych


I kwartał 2015 r.
Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR


Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 300 000 euro.


Kurs euro

4,1507

Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 96, poz. 616);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2010 Nr 215 poz. 1411);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.eracaps.org/

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:


Edyta Roman
tel: 22 39 07 141
fax: 22 20 13 408
e-mail:edyta.roman-at-ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami badań BIOMED
Dział Zarządzania Programami
    
Kontakt w sprawach finansowych:


Wojciech Gruszczyński
tel:  22 39 07 215
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Sekcja Finansowania Projektów B+R.
Dział Finansowy

Kontakt w ERA-CAPS:


Sekretariat konkursu: DFG, Niemcy
Paul Beckers
tel: +49 228 885 2955
e-mail: ERA-CAPS.CallSecretariat-at-dfg.de


Link do dokumentów konkursowych

http://www.eracaps.org/news/second-era-caps-call-proposals-open

Strona internetowa programu

http://www.eracaps.org/

Materiały do pobrania: