Rejestracja pełna w Bazie ekspertów NCBR (tzw. eCentrum):

Kliknąć na link zamieszczony w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację wstępną,

- uzupełnić formularz rejestracji, w tym zamieścić następujące dane – odpowiednio, w zależności od wyboru obszaru „nauka”, gospodarka”, „nauka i gospodarka”:

  • Przebieg kariery (CV)
  • Publikacje
  • Projekty badawcze
  • Patenty
  • Przedsięwzięcia gospodarcze
  • Wdrożenia B+R
  • Znajomość j. angielskiego
  • Główne i dodatkowe miejsca pracy

NCBR zaleca, by podane przez osobę aplikującą słowa kluczowe przechodziły od ogólnych do bardziej precyzyjnie opisujących specjalność, np.: „chemia leków, leki o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, przeciwdrgawkowe, grupa N-pirydyloimidów kwasów arylobursztynowych”.

Rejestrację pełną można przerwać/kontynuować w dowolnym momencie. Przed przerwaniem rejestracji należy zapisać wprowadzone dane.