Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera polskich przedsiębiorców i naukowców w opracowywaniu oraz wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii. Dzięki nim zwiększa się innowacyjność, a tym samym konkurencyjność polskiej gospodarki oraz poprawia jakość życia ludzi. W ramach organizowanych przez nas konkursów udzielamy dofinansowania najbardziej wartościowym projektom, a następnie czuwamy nad ich prawidłową realizacją.

Miarą naszych sukcesów są sukcesy naszych beneficjentów. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi projektami, które już zmieniają i będą zmieniać na lepsze nasze życie.