Opracowanie i wdrożenie technologii lutowania lotniczych przewodów rurowych o obniżonej strefie alloingu

<media height="285" preview="/gfx/ncbir/userfiles/eura7/pzl_rzeszow_screen.jpg" src="/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/pzl_rzeszow.flv" width="450"></media>

Przedmiotem projektu „Opracowanie i wdrożenie technologii lutowania lotniczych przewodów rurowych o obniżonej strefie alloingu” było stworzenie i wdrożenie nowej technologii lutowania aparatury hydraulicznej, a przede wszystkim wchodzących w ich skład przewodów paliwowych, olejowych i powietrznych do różnego typu silników lotniczych.

Awaria przewodów rurowych w trakcie lotu, spowodować może bezpośrednie zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa silnika, jak i samolotu. Wszystkie udoskonalenia technologii poprawiające jakość przewodów, podnoszące ich niezawodność, przekładają się wprost na bezpieczeństwo samych pasażerów.

Projekt, w ramach którego Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów“  wdrożyła nowe technologie lutowania w przemyśle lotniczym, w niewątpliwy sposób przyczynił się do podniesienia bezpieczeństwa transportu lotniczego.

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" height="350" width="450"><param name="quality" value="high" /><param name="movie" value="/fileadmin/user_upload/import/tt_content/files/panoramawsk6.swf" /><embed height="350" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="/gfx/ncbir/userfiles/eura7/panoramawsk6.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="450"></embed></object>