Outcomes of the 1st Poland-Turkey call for proposals

12.01.2016

NCBR received 45 project proposals. After the eligibility check 42 proposals were found eligible and underwent an expert assessment on merit.
Based on the results of expert evaluation, the NCBR and the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) established a final ranking list of projects recommended for funding, which is presented below:


No. of proposal or acronym Applicant Title of the project Funding recommendation
BonTuMod Politechnika Warszawska Opracowanie trójwymiarowego modelu guza kości z zastosowaniem dwóch rodzajów rusztowań tkankowych recommended for funding
GraphESol Uniwersytet Warszawski (lider) Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych recommended for funding
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ETERA Instytut Technologii Elektronowej Lasery kaskadowe o podwyższonej temperaturze działania do zastosowań w zakresie terahercowym recommended for funding
APPETITE-MIR Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN  Zaburzenie łaknienia (apetytu) kontrolowane przez ośrodki mózgu - rola microRNA regulujących aktywność neuronalną recommended for funding
PLANT-ALZH Uniwersytet Medyczny w Lublinie Pozyskiwanie nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera recommended for funding
Back