Outcomes of the 2nd Poland-Turkey call for proposals

11.08.2017

NCBR received 38 project proposals. After the eligibility check 23 proposals were found eligible and underwent an expert assessment on merit.

Based on the results of expert evaluation, the NCBR and the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) established a final ranking list of projects recommended for funding, which is presented below:

No. No. of proposal or acronym Applicant Title of the project Funding recommendation
1 PC-TNBC
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lider);
Wojskowy Instytut Medyczny
Zidentyfikowanie biomarkerów prognostycznych i lekowrażliwości potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC, ang. triple-negative breast cancer lub podstawnokomórkowy) oraz walidacja wyników in vitro i in vivo recommended for funding
2 FUSE Politechnika Warszawska Bezpieczna i zarządzalna brama dostępowa dla systemów automatyki domowej recommended for funding
3 Poland-Turkey VOCs Study Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Analiza porównawcza lotnych biomarkerów organicznych w oddechu i moczu wśród mieszkańców Polski i Turcji do oceny chorób układu oddechowego
recommended for funding
4 Geotherm Politechnika Wrocławska we Wrocławiu (lider);
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Zagospodarowanie wód geotermalnych: odzysk energii oraz produkcja wody recommended for funding
5 Gaze4HRI Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Środowisko oparte na śledzeniu wzroku dla multimodalnej interakcji człowieka z robotem recommended for funding
6 NANO-HCC-DETECTOR Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nanobiosensor do szybkiego wykrywania neurotoksycznych oligomerów ludzkiej cystatyny C recommended for funding
Back